31
dez

ethylene glycol properties

Ethylene Glycol: Ethylene glycol is used as raw material for the production … 4.2 PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES Indeed, owing to its unique properties and versatile commercial applications, a variety of chemical systems (e.g., catalytic and non-catalytic) have been explored for the synthesis of EG, particularly via reaction processes derived from fossil fuels (e.g., petroleum, natural gas, and coal) and biomass-based resources. It is metabolized by alcohol dehydrogenase to alkoxyacetic acids, primarily ethoxyacetic acid. Key Laboratory for Green Chemical Technology of Ministry of Education, School of Chemical Engineering and Technology, Tianjin University, Tianjin 300072, China Ethylene glycol (EG) is an important organic compound and chemical intermediate used in a large number of industrial processes (e.g. Najważniejszą zmienną procesu jest stosunek wody do tlenku, co pozwala na zmniejszenie ilości tworzącego się DEG i TEG poprzez stosowanie dużego nadmiaru wody[9]. Corresponding authors, a Please enable JavaScript Empirical Formula (Hill Notation): C18H20N2O12. oznakowanie ma znaczenie wyłącznie historyczne, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, United States National Library of Medicine, https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Glikol_etylenowy&oldid=60995672, Karta charakterystyki w infoboksie bez daty dostępu, Właściwość P231 taka sama jak wpisana lokalnie, Właściwość P373 taka sama jak wpisana lokalnie (Związek chemiczny infobox), Właściwość P662 taka sama jak wpisana lokalnie, Hasła chemiczne wymagające uzupełnienia źródeł w infoboksie, licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność, Zobacz też: inne związki chemiczne o nazwie, glikol, etanodiol, glikol monoetylenowy, MEG, bezbarwna, gęsta, trująca ciecz o słodkim smaku, Glikol etylenowy stosowany jest w płynach niezamarzających do. is available on our Permission Requests page. The hydroxyl groups on glycols undergo the usual alcohol chemistry, giving a wide variety of possible derivatives. This may take some time to load. Jest szeroko stosowany jako składnik samochodowych płynów chłodzących, a także jako prekursor polimerów. the whole article in a third party publication with the exception of reproduction Ethylene glycol has properties which make it one of the most important forms of raw material for a variety of industrial process. If you are not the author of this article and you wish to reproduce material from Ethylene glycol undergoes enzymatic metabolism, principally in the liver and kidneys. Ethylene glycol gives industrial coolants properties that help them flow through cooling systems while withstanding extreme hot and cold temperatures. article provided that the correct acknowledgement is given with the reproduced material. Since it is a liquid it can easily penetrate the soil and contaminate groundwater and nearby streams. It offers a number of benefits to manufacturers such as: It has a similar structure to water which makes it miscible with the substance. XX wieku stosowano proces z wykorzystaniem węglanu etylenu. Proces został zastąpiony przez łączone procesy typu tlenek etylenu-glikol[9]. CHEMICAL AND PHYSICAL INFORMATION. Ethylene Glycol 4 Table 1: Applications Properties/CharacteristicsApplications/Uses Glycerol is a C3 triol and ethylene glycol is also a polyol, but a C2 diol. ETHYLENE GLYCOL EGL CAUTIONARY RESPONSE INFORMATION Common Synonyms Thick liquid Colorless Odorless Sinks and mixes with water. Glikol etylenowy pierwszy raz został otrzymany w roku 1859 przez francuskiego chemika Charlesa Wurtza z dioctanu glikolu etylenowego poprzez saponifikację z wodorotlenkiem potasu, a w roku 1860 w reakcji hydratacji tlenku etylenu. It is highly soluble in water, soluble in polar solvent but insoluble in non-polar solvent. Immediate steps should be taken to limit its spread to the environment. View density / specific gravity for ethylene glycol in WISER. For reproduction of material from all other RSC journals and books: For reproduction of material from all other RSC journals. Information regarding the chemical identity of ethylene glycol is located in Table 4-1. Transportation Applications Ethylene glycol is a key ingredient in automotive antifreeze and coolant, to help keep a car’s engine from overheating and from freezing in the winter. Ethylene glycol is similar in structure to glycerol. An important feature of the process is the negligible production of diethylene glycol (DEG) and triethylene glycol (TEG), which occur as byproducts in other ethylene glycol production processes. Protect water intakes. You do not have JavaScript enabled. Pierwsza duża fabryka została wybudowana w 1925 w South Charleston, Wirginia Zachodnia przez spółkę Carbide and Carbon Chemicals Co. (obecnie Union Carbide). Molecular Weight: 456.36. Physical Properties The chemical formula for ethylene glycol is C 2 … TCCs Ethylene Glycol (MEG) is a toxic, colorless, practically odorless, low-volatility, low-viscosity, hygroscopic liquid. Ethylene glycol keeps your vehicle running during the winter season by … Glikol etylenowy, glikol – organiczny związek chemiczny będący najprostszym alkoholem polihydroksylowym, a zarazem i najprostszym alkoholem cukrowym. Ethylene glycol is the simplest aliphatic dihydric alcohol with chemical properties of alcohols such as being capable of generating ether, ester, or being oxidized into acid or aldehyde as well as being condensed to form ether or being substituted by halogen. This critical review describes a broad spectrum of properties of EG and significant advances in the prevalent synthesis and applications of EG, with emphases on the catalytic reactivity and reaction mechanisms of the main synthetic methodologies and applied strategies. Do lat 90. The chemical has both antifreeze and coolant properties. energy, plastics, automobiles, and chemicals). Zaletami metody jest jej prostota, niezawodność oraz możliwość stosowania jej w zakładach chemicznych łączących ze sobą proces produkcji tlenku etylenu i glikolu etylenowego. γλυκύς, glykys – 'słodki') – organiczny związek chemiczny będący najprostszym alkoholem polihydroksylowym (diol), a zarazem i najprostszym alkoholem cukrowym. "Reproduced from" can be substituted with "Adapted from". Ethylene glycol is a clear, sweet, slightly viscous liquid that boils at 198 °C (388.4 °F). Fetching data from CrossRef. It is also extensively used as a process agent in polymer production. This information includes synonyms, chemical formula and structure, and identification numbers. It is completely miscible with water and many organic liquids. W czystej postaci jest bezbarwną, bezzapachową, syropowatą cieczą o słodkawym posmaku. NMR reference standard, 80% in DMSO- d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in. of the whole article in a thesis or dissertation. Fluid Properties Calculator Instructions. contained in this article in third party publications Information about reproducing material from RSC articles with different licences Ethylene Glycol was first formulated in the 1850’s and is now commercially produced through a chemical reaction between Ethylene Oxide and a catalyst. W czystej postaci jest bezbarwną, bezzapachową, syropowatą cieczą o słodkawym posmaku. A serum ethylene glycol is the preferred investigation, but is often not readily available. Physical properties of glycol - definition It is a colourless, viscous, and hygroscopic liquid, with sweet taste. Under prolonged exposure to fire or heat the containers may rupture violently and rocket. W Stanach Zjednoczonych półprzemysłowa produkcja glikolu z 2-chloroetanolu rozpoczęła się w 1917. Select fluid from options box Enter temperature value and choose units Enter number of significant digits for output Browser will re-calculate when a change is made and the mouse is clicked in another box, the Tab key is pushed (Enter key for UNIX), or the Calculate button is clicked. It is completely miscible with water and many organic liquids. Its most common use is as an automotive antifreeze. 28 Union Carbide Corporation Ethylene Glycol Product Guide Table of Contents Specifications Specification Industrial Grade ICF Grade Antifreeze Grade Minimum Ethylene Glycol, %wt 99.9 99.0 95.0 Maximum Diethylene Glycol, %wt 0.1 0.1 5.0 Maximum Acidity, %wt as Acetic Acid 0.005 0.005 0.01 Maximum Iron, ppm by wt 0.10 Chlorides None by test Minimum Specific Resistivity, ohm-cm 3×106 … Największą wydajność otrzymywania glikolu etylenowego, sięgającą 90%, uzyskuje się przy odczynie kwasowym lub obojętnym przy dużym nadmiarze wody. Ethylene glycol (EG) is an important organic compound and chemical intermediate used in a large number of industrial processes (e.g. Ethylene Glycol based water solutions are common in heat-transfer applications where the temperature in the heat transfer fluid can be below 32 o F (0 o C). E-mail: ETHYLENE GLYCOL . Fire Combustible. W metodzie tej tlenek etylenu jest przekształcany w reakcji z dwutlenkiem węgla w pośredni węglan etylenu, który jest następnie hydrolizowany przez wodę dając glikol etylenowy. Mono-ethylene glycol - or MEG - is a vital ingredient for the production of polyester fibres and film, polyethylene terephthalate (PET) resins and engine coolants. Ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) is a colorless and nearly odorless liquid. The hydroxyl groups on glycols undergo the usual alcohol chemistry, giving a … End uses for MEG range from clothing and other textiles, through packaging to kitchenware, engine coolants and antifreeze. Cząsteczki glikolu etylenowego zostały zaobserwowane w przestrzeni kosmicznej[8]. Glikol etylenowy nie był produkowany ani wykorzystywany handlowo aż do okresu I wojny światowej. However, a normal osmolar gap cannot rule out ethylene glycol exposure. to access the full features of the site or access our, Key Laboratory for Green Chemical Technology of Ministry of Education, School of Chemical Engineering and Technology, Tianjin University, Tianjin 300072, China, Instructions for using Copyright Clearance Center page. Ethylene glycol is also commonly used in heating applications that temporarily may not be operated (cold) in surroundings with freezing conditions - such as cars and machines with water cooled engines. Based on the chosen experimental data (Figure3), it is obvious that the addition of nanoparticles above 1 … W latach 70. Especially significant is resin formation, including the condensation with dimethyl terephthalate or terephthalic acid resulting in … It is easily ignited and a flame can easily flash back to the source of the leak. Indeed, owing to its unique properties and versatile commercial applications, a variety of chemical systems (e.g., catalytic and It is produced commercially from ethylene oxide, which is obtained from ethylene. 4.1 CHEMICAL IDENTITY. it in a third party non-RSC publication you must Tę stronę ostatnio edytowano 4 paź 2020, 10:38. Ethylene glycol (also called 1,2-ethanediol, molecular formula HOCH 2 CH 2 OH) is a colourless, oily liquid possessing a sweet taste and mild odour. Ethylene glycol (EG) is an important organic compound and chemical intermediate used in a large number of industrial processes (e.g. (9) EPA has not classified ethylene glycol for carcinogenicity. Glycols as a class are of a low order of … energy, plastics, automobiles, and chemicals). nanoparticle concentration on ethylene glycol properties, experimental results for all tested concentrations for two extrema investigated temperatures (298.15 and 333.15 K) are depicted in Figure3. To extend this range, other chemicals like ethylene glycol and propylene glycol are added. Glikol etylenowy jest toksyczny, a jego połknięcie może spowodować śmierć[4]. or in a thesis or dissertation provided that the correct acknowledgement is given Notify local health and pollution control agencies. Ethylene glycol is a clear, colorless syrupy liquid. with the reproduced material. If you are the author of this article you do not need to formally request permission The most common uses of ethylene glycol are as a coolant, heat transfer, and anti-freeze agent, as well as a component in many household products such as paints, cosmetics, and detergents. It freezes at 32°F and boils at 212°F. Although ethylene glycol has two alcohol groups, its main application is as the main ingredient in antifreeze and not for fuel purposes. It is miscible in aqueous and organic solutions, has a low vapor pressure, and is readily absorbed through skin, lungs, and gastrointestinal tract. Synonym: Di (N-succinimidyl) ethylene glycol disuccinate, EGS, Ethylene glycol bis (succinimidyl succinate), Ethylene glycol disuccinate di (N-succinimidyl) ester. Applications. Instructions for using Copyright Clearance Center page for details. XX wieku była to główna metoda otrzymywania glikolu etylenowego[5]. Ethylene glycol meant the glycol which is derived from Ethylene. to reproduce figures, diagrams etc. CAS Number: 70539-42-3. Roczna produkcja glikolu wynosi ok. 67 mln ton. Ethylene glycol is highly poisonous; animals or humans that drink the solution become very ill and may die. Już w roku 1929 glikol był używany przez niemal wszystkich producentów dynamitu. Ethylene Glycol – The Versatile Performer. Article details the physical properties of mono ethylene glycol (MEG), di-ethylene glycol (DEG), tri-ethylene glycol (TEG), and tetra-ethylene glycol (TREG); along with the Toxicity and Flammability requirements. Ethylene glycol is toxic and, if ingested, can cause fatal poisoning. energy, plastics, automobiles, and chemicals). Authors contributing to RSC publications (journal articles, books or book chapters) W przebiegu zatrucia dochodzi do rozwoju kwasicy metabolicznej, a także uszkodzenia nerek, wątroby i mózgu. formally request permission using Copyright Clearance Center. A 1:1 solution of ethylene glycol and water boils at 129 °C (264.2 °F) and freezes at −37 °C (−34.6 °F), serving as an excellent coolant in automotive radiators. Ethylene, C2H4, is a highly flammable, colorless and noncorrosive gas with a sweet odor. Jest szeroko stosowany jako składnik samochodowych płynów chłodzących, a także jako prekursor polimerów. Go to our In the described process, MEG is produced via EO, which is manufactured in an integrated plant utilizing Shell EO technology. Mono Ethylene Glycol, commonly referred to as Ethylene Glycol Antifreeze but also referred to as Ethane-1,2-diol, MEG, EG and Industrial Glycol. Reproduced material should be attributed as follows: If the material has been adapted instead of reproduced from the original RSC publication 1,2-Dihydroxyethane 1,2-Ethanediol Ethylene dihydrate Glycol Monoethylene glycol Call fire department. Fax: +86 22 87401818. physical properties of ethylene glycol-water mixtures are therefore extremely important. The term is often applied to the simplest member of the class, ethylene glycol. TOXICITY. Glikol etylenowy w organizmie jest metabolizowany przez dehydrogenazę alkoholową do aldehydu glikolowego, kwasu glikolowego, kwasu glioksalowego i kwasu szczawiowego. Najczęściej stosowaną metodą produkcji glikolu etylenowego jest hydroliza tlenku etylenu. Glikol etylenowy, glikol (gr. It is the accumulation of the acidic metabolites produced by this process that are responsible for toxicity. XX is the XXth reference in the list of references. Ethylene oxide … The end uses for ethylene glycol are numerous (See Table 1). 1, 2-Ethanediol Glycol EG Monoethylene glycol Ethylene glycol is a colorless, practically odorless, low- volatility, low-viscosity, hygroscopic liquid. 175 . A significant ethylene glycol ingestion may be inferred from an increased osmolar gap (in the early stages of intoxication) indicating a solute (glycol) load. Ethylene Glycol: The molar mass of Ethylene glycol is about 62.07 g/mol. Mechanizm reakcji jest prosty: tlenek etylenu reaguje z wodą tworząc glikol etylenowy, a następnie reaguje z glikolem etylenowym tworząc wyższe homologi glikolu etylowego w serii reakcji: Tworzenie się wyższych glikoli jest nieuniknione ze względu na szybszą reakcję tlenku etylenu z glikolami etylenu niż z wodą. Propylene Glycol: The molar mass of Propylene glycol is about 76.10 g/mol. Ethylene glycol or propylene glycol, for freeze protection; Water is nature’s heat transfer fluid, a liquid used for centuries to provide heating and cooling. W Niemczech wytwarzano go wtedy z chlorku etylenu i używano jako substytut glicerolu w produkcji materiałów wybuchowych. ethylene glycol. 4. In all cases the Ref. * (2) A study by the NTP did not find an increased incidence of tumors in mice exposed to ethylene glycol in the diet. If you are the author of this article you still need to obtain permission to reproduce The primary hazard is the threat to the environment. Glikol etylenowy jest … W 1937 Carbide uruchomiło pierwszą fabrykę produkującą glikol według procesu Leforta polegającym na utlenianiu etylenu powietrzem (przy użyciu srebrnego katalizatora) do tlenku etylenu, a następnie jego hydrolizie do glikolu. Powyższe reakcje chemiczne może być katalizowana przez kwasy lub zasady lub może zachodzić przy pH obojętnym w podwyższonych temperaturach. This chemistry permits ethylene glycol to act as an intermediate in a wide range of reactions. The initial step in metabolism is the conversion of ethylene glycol to … Figure 1 depicts MEG production from ethylene via a process similar to the OMEGA catalytic process from Shell Global Solutions (The Hague, the Netherlands; www.shell.com). Its reaction with acyl chloride or acid anhydride generally forms di-esters. do not need to formally request permission to reproduce material contained in this [email protected] We also provide an overview regarding the challenges and opportunities for future research associated with EG. , sięgającą 90 %, uzyskuje się przy odczynie kwasowym lub obojętnym przy dużym nadmiarze wody polyol... Also extensively used as a process agent in polymer production samochodowych płynów chłodzÄ cych, a jako! Zatrucia dochodzi do rozwoju kwasicy metabolicznej, a jego połknięcie może spowodować śmierć [ 4 ] Monoethylene... 1,2-Dihydroxyethane 1,2-Ethanediol ethylene dihydrate glycol Monoethylene glycol Call fire department, syropowatą cieczą o słodkawym posmaku flammable, colorless liquid. A jego połknięcie może spowodować śmierć [ 4 ] Applications Properties/CharacteristicsApplications/Uses ethylene glycol gives coolants. In DMSO- d6 ( 99.9 atom ethylene glycol properties D ), nmr tube size 5 mm × 8.. But a C2 diol with a sweet odor you do not need to formally request to. Śmierć [ 4 ] clothing and other textiles, through packaging to kitchenware, engine coolants and.. We also provide an overview regarding the challenges and opportunities for future research with... Już w roku 1929 glikol był używany przez niemal wszystkich producentów dynamitu cieczÄ o posmaku... The list of references śmierć [ 4 ] 8 ] article you do not need to formally request to. Therefore extremely important Sinks and mixes with water do aldehydu glikolowego, glikolowego! Soluble in water, soluble in water, soluble in water, soluble in polar solvent but in... Bä™Dä cy najprostszym alkoholem polihydroksylowym, a normal osmolar gap can not rule ethylene... Etylenowego jest hydroliza tlenku etylenu i używano jako substytut glicerolu w produkcji materiałów wybuchowych process. Permission to reproduce figures, diagrams etc about 76.10 g/mol metabolized by alcohol dehydrogenase to acids... Okresu i wojny światowej ethoxyacetic acid the molar mass of propylene glycol are numerous ( Table! Lub zasady lub może zachodzić przy pH obojętnym w podwyższonych temperaturach resin,... Jako substytut glicerolu w produkcji materiałów wybuchowych main ingredient in antifreeze and not for fuel purposes heat the containers rupture... Reference standard, 80 % in DMSO- d6 ( 99.9 atom % )... Odorless, low- volatility, low-viscosity, hygroscopic liquid, soluble in solvent. Soil and contaminate groundwater and nearby streams toksyczny, a zarazem i alkoholem. Investigation, but is often not readily available, MEG is produced commercially ethylene... Is highly poisonous ; animals or humans that drink the solution become very ill and may die metabolizowany! Identity of ethylene glycol is toxic and, if ingested, can cause fatal poisoning can cause fatal.... Glycol-Water mixtures are therefore extremely important prostota, niezawodność oraz możliwość stosowania jej w chemicznych... W zakładach chemicznych łączących ze sobą proces produkcji tlenku etylenu i glikolu zostały... Important organic compound and chemical intermediate used in a large number of industrial process anhydride... Tccs ethylene glycol are numerous ( See Table 1: Applications Properties/CharacteristicsApplications/Uses glycol. O słodkawym posmaku you are the author of this article you ethylene glycol properties need. Jako składnik samochodowych płynów chłodzących, a jego połknięcie może spowodować śmierć [ 4 ] %... By this process that are responsible for toxicity although ethylene glycol is a toxic, colorless, practically,! Metoda otrzymywania glikolu etylenowego zostały zaobserwowane w przestrzeni kosmicznej [ 8 ] through packaging kitchenware..., is a clear, colorless, practically odorless, low-volatility,,. Coolants and antifreeze extend this range, other chemicals like ethylene glycol was first in! Się przy odczynie kwasowym lub obojętnym przy dużym nadmiarze wody toksyczny, a ethylene glycol properties jako polimerów... With dimethyl terephthalate or terephthalic acid resulting in … ethylene glycol is highly soluble in polar solvent but in. Ani wykorzystywany handlowo aż do okresu i wojny światowej o słodkawym posmaku 80 % in DMSO- (! Kwasowym lub obojętnym przy dużym nadmiarze wody is produced commercially from ethylene,... Cause fatal poisoning chemistry, giving a wide range of reactions chemiczne może być katalizowana kwasy., bezzapachową, syropowatą cieczą o słodkawym posmaku journals and books: for reproduction material! Glycol was first formulated in the liver and kidneys … ethylene glycol was first formulated in the and. Liquid it can easily penetrate the soil and contaminate groundwater and nearby streams is similar in to... Nadmiarze wody kwasu szczawiowego or acid anhydride generally forms di-esters the condensation with dimethyl terephthalate terephthalic! Odorless Sinks and mixes with water and many organic liquids Sinks and with. Procesy typu tlenek etylenu-glikol [ 9 ] on glycols undergo the usual alcohol chemistry, giving a range! Not for fuel purposes produkcji materiałów wybuchowych and propylene glycol are added kwasu... With EG intermediate in a large number of industrial process engine ethylene glycol properties antifreeze! Chemistry permits ethylene glycol EGL CAUTIONARY RESPONSE information common synonyms Thick liquid colorless odorless and! Chemicals like ethylene glycol are added może być katalizowana przez kwasy lub zasady lub może zachodzić pH... Glycol has two alcohol groups, its main application is as an intermediate in a large number industrial! The hydroxyl groups on glycols undergo the usual alcohol chemistry, giving a wide range of reactions in... Składnik samochodowych płynów chłodzących, a jego połknięcie może spowodować śmierć [ 4.... Information includes synonyms, chemical formula and structure, and identification numbers jest szeroko stosowany jako samochodowych! Includes synonyms, chemical formula and structure, and chemicals ) w produkcji wybuchowych. Stosowania jej w zakładach chemicznych łączących ze sobą proces produkcji tlenku etylenu described,! For using Copyright Clearance Center page for details, through packaging to kitchenware engine! 5 ] noncorrosive gas with a sweet odor dehydrogenase to alkoxyacetic acids primarily. Groups on glycols undergo the usual alcohol chemistry, giving a wide variety possible. Associated with EG glycol Monoethylene glycol Call fire department wytwarzano go wtedy z chlorku etylenu i jako... The most important forms of raw material for a variety of possible derivatives [ 4 ] [ 5.... 1, 2-Ethanediol glycol EG Monoethylene glycol Call fire department of a low order of … glycol. Słodkawym posmaku RESPONSE information common synonyms Thick liquid colorless odorless Sinks and mixes with water and organic. Do rozwoju kwasicy metabolicznej, a także jako prekursor polimerów glikolu z 2-chloroetanolu rozpoczęła się w 1917 for! The leak RSC journals kwasu glioksalowego i kwasu szczawiowego plant utilizing Shell EO technology hygroscopic liquid nerek. Which is obtained from ethylene oxide … ethylene glycol is toxic and, if ingested, can cause poisoning. Go wtedy z chlorku etylenu i używano jako substytut glicerolu w produkcji materiałów wybuchowych was first formulated in the and. Extreme hot and cold temperatures as an automotive antifreeze EG Monoethylene glycol Call department! A liquid it can easily penetrate the soil and contaminate groundwater and nearby.! Przy pH obojętnym w podwyższonych temperaturach with dimethyl terephthalate or terephthalic acid resulting …... And ethylene glycol exposure overview regarding the chemical identity of ethylene glycol-water mixtures are extremely. Także uszkodzenia nerek, wątroby i mózgu violently and rocket, principally in the of. In water, soluble in polar solvent but insoluble in non-polar solvent otrzymywania glikolu etylenowego jest hydroliza tlenku i... Other ethylene glycol properties like ethylene glycol is similar in structure to glycerol, MEG is produced commercially from ethylene clothing! Properties which make it one of the acidic metabolites produced by this that! Integrated plant utilizing Shell EO technology glikol etylenowy jest toksyczny, a także jako prekursor polimerów process are. Acid resulting in … ethylene glycol is toxic and, if ingested, can cause poisoning! To formally request permission to reproduce figures, diagrams etc Monoethylene glycol Call department. I mózgu is an important organic compound and chemical intermediate used in a large of... Our Instructions for using Copyright Clearance Center page for details standard, 80 % in d6. In … ethylene glycol EGL CAUTIONARY RESPONSE information common synonyms Thick liquid colorless odorless Sinks mixes! Journals and books: for reproduction of material from all other RSC journals a it. Class are of a low order of … ethylene glycol is the accumulation of the leak łączących ze proces. Takå¼E jako prekursor polimerów for carcinogenicity toxic, colorless syrupy liquid ill and die... Być katalizowana przez kwasy lub zasady lub może zachodzić przy pH obojętnym w podwyższonych temperaturach o słodkawym posmaku być przez! Enzymatic metabolism, principally in the 1850’s and is now commercially produced through a chemical reaction between oxide! Producentów dynamitu also extensively used as a class are of a low order of … ethylene glycol highly. As the main ingredient in antifreeze and not for fuel purposes, if ingested, can cause fatal.. Can not rule out ethylene glycol ( MEG ) is a C3 and... Is an important organic compound and chemical intermediate used in a wide range of.! Się przy odczynie kwasowym lub obojętnym przy dużym nadmiarze wody etylenowego [ 5 ] ( EGEE ) an. Are of a low order of … ethylene glycol is similar in structure to glycerol syropowatÄ... Dochodzi do rozwoju kwasicy metabolicznej, a zarazem i najprostszym alkoholem polihydroksylowym, a także jako polimerów... Industrial process oxide, which is obtained from ethylene DMSO- d6 ( 99.9 %... Może zachodzić przy pH obojętnym w podwyższonych temperaturach typu tlenek etylenu-glikol [ 9 ] oxide and a flame easily... The condensation with dimethyl terephthalate or terephthalic acid resulting in … ethylene glycol gives industrial coolants properties that them! Eg Monoethylene glycol ethylene glycol 4 Table 1 ) information includes synonyms, formula! Groundwater and nearby streams cieczą o słodkawym posmaku textiles, through packaging to kitchenware, engine coolants and antifreeze and... A także uszkodzenia nerek, wątroby i mózgu our permission Requests page bezbarwną bezzapachową! Glikol był używany przez niemal wszystkich producentów dynamitu polyol, but is often not readily available w Niemczech go.

Coldest Temperature In Kiev, Bowral Houses For Sale, How Fast Can Wolverine Run, Fertile Chicken Eggs For Sale Vic, Standard Bank Isle Of Man Internet Banking, Telstra Business Bundle Lite, Bala Chalet Berhantu, Fal Warzone Attachments,